Za svět bez kožešin

Obchod s kožešinami rovná se smrt. Každý rok je pro kožešinu po dlouhém utrpení zabito přibližně 100 milionů zvířat. Většina z nich pochází z intenzivních chovů na kožešinových farmách. Lišky, norci, psíci mývalovití, činčily a další zvířata tráví celý život v malých drátěných klecích. Nakonec jsou zabita a stažena z kůže ve jménu takzvané módy. 

Tyto klecové chovy však nepůsobí nezměrné utrpení pouze zvířatům; v současnosti je již prokázáno, že představují závažné riziko pro veřejné zdraví. Z důvodu stísněných podmínek, špatné hygieny, stresu, zranění a nemocí, minimální veterinární péče a nedostatečné genetické diverzity mají viry na farmách ideální podmínky k šíření i k mutaci, přičemž dochází k tvorbě nových kmenů. 

Na stovkách norčích farem v zemích jako Nizozemsko, USA, Dánsko, Švédsko, Itálie, Francie, Řecko, Španělsko, Litva a Kanada byla objevena zvířata infikovaná virem SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19. Na farmách v Dánsku virus již zmutoval do nových kmenů, jejichž prostřednictvím se infekce přenesla na člověka. Tato situace vážně znepokojuje odborníky na prevenci nemocí, mimo jiné i Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, které v listopadu ve své zprávě uvedlo, že vývoj viru u norků by mohl narušit účinnost budoucích lidských vakcín. Zpráva dále uvádí, že „kontinuální přenos SARS-CoV-2 na norčích farmách by mohl případně vést ke vzniku dalších nebezpečných variant.“ 

Není možné, aby reakce vlády na tuto krizi spočívala v prostém vybití milionů zvířat a následném návratu do starých kolejí. Kožešinové farmy a hrůzné podmínky, které na nich panují, představují z pandemického hlediska časovanou bombu. Odborníci na přenos nemocí varují, že pokud budeme zvířata dál držet v podmínkách překračujících hranice jejich fyzické i psychické odolnosti, otázka nezní, zda může dojít k pandemickému šíření jiného smrtícího viru, nýbrž kdy k němu dojde. 

Již dvacet států se rozhodlo podniknout kroky směřující k zákazu chovu zvířat pro kožešinu, protože kožešinové chovy jsou kruté, zastaralé a zbytečné. Ve světle nových důkazů potvrzujících, že kožešinové farmy slouží jako rezervoáry virů a nové viry zde vznikají, vyzýváme všechny státy, aby kožešinové farmy zakázaly, a vyzýváme představitele zemí G20*, aby veřejně prohlásili, že kožešinové chovy musí skončit.

PODPIS PETICE

12612 Aktuální počet podpisů

 

Tato petice je součástí celosvětové kampaně iniciované Aliancí za módu bez kožešin (Fur Free Alliance).

*G20 je mezinárodní ekonomické fórum zaměřující se na politiku týkající se mezinárodní finanční stability. Jejími členy jsou předsedové vlád, guvernéři centrálních bank a ministři financí z 19 různých států včetně USA a Evropské unie.