Za svět bez kožešin

Obchod s kožešinami rovná se smrt. Každý rok je pro kožešinu po dlouhém utrpení zabito přibližně 100 milionů zvířat. Většina z nich pochází z intenzivních chovů na kožešinových farmách. Lišky, norci, psíci mývalovití, činčily a další zvířata tráví celý život v malých drátěných klecích. Nakonec jsou zabita a stažena z kůže ve jménu takzvané módy. 

Tyto klecové chovy však nepůsobí nezměrné utrpení pouze zvířatům; v současnosti je již prokázáno, že představují závažné riziko pro veřejné zdraví. Z důvodu stísněných podmínek, špatné hygieny, stresu, zranění a nemocí, minimální veterinární péče a nedostatečné genetické diverzity mají viry na farmách ideální podmínky k šíření i k mutaci, přičemž dochází k tvorbě nových kmenů. 

Na stovkách norčích farem v zemích jako Nizozemsko, USA, Dánsko, Švédsko, Itálie, Francie, Řecko, Španělsko, Litva a Kanada byla objevena zvířata infikovaná virem SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19. Na farmách v Dánsku virus již zmutoval do nových kmenů, jejichž prostřednictvím se infekce přenesla na člověka. Tato situace vážně znepokojuje odborníky na prevenci nemocí, mimo jiné i Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, které v listopadu ve své zprávě uvedlo, že vývoj viru u norků by mohl narušit účinnost budoucích lidských vakcín. Zpráva dále uvádí, že „kontinuální přenos SARS-CoV-2 na norčích farmách by mohl případně vést ke vzniku dalších nebezpečných variant.“ 

Není možné, aby reakce vlády na tuto krizi spočívala v prostém vybití milionů zvířat a následném návratu do starých kolejí. Kožešinové farmy a hrůzné podmínky, které na nich panují, představují z pandemického hlediska časovanou bombu. Odborníci na přenos nemocí varují, že pokud budeme zvířata dál držet v podmínkách překračujících hranice jejich fyzické i psychické odolnosti, otázka nezní, zda může dojít k pandemickému šíření jiného smrtícího viru, nýbrž kdy k němu dojde. 

Již dvacet států se rozhodlo podniknout kroky směřující k zákazu chovu zvířat pro kožešinu, protože kožešinové chovy jsou kruté, zastaralé a zbytečné. Ve světle nových důkazů potvrzujících, že kožešinové farmy slouží jako rezervoáry virů a nové viry zde vznikají, vyzýváme všechny státy, aby kožešinové farmy zakázaly, a vyzýváme představitele zemí G20*, aby veřejně prohlásili, že kožešinové chovy musí skončit.

UPDATE

Za půl roku se podařilo pod petici Za svět bez kožešin celosvětově shromáždit přes 880 tisíc podpisů. Díky Vašim darům, které jsme použili na reklamu na sociálních sítích, vidělo příspěvky ke kožešinovým farmám a otřesné tajné záběry z Polska a Lotyšska na 100 tisíc lidí! Pod českou verzi petice na www.zasvetbezkozesin.cz se pak podepsalo přes 12 tisíc lidí. Splnili jsme tak náš český cíl sebrat 10 tisíc podpisů. Děkujeme.

Sběr podpisů byl již ukončen. Představitelé zemí G20 byli vyzváni, aby veřejně prohlásili, že kožešinové chovy musí skončit. Předání petice proběhlo 20. října v Římě jen několik dní před summitem lídrů G20, který se konal 30. a 31. října. A to není všechno. Organizace z celého světa, které nyní doma bojují za konec kožešinových farem, mají důležitý nástroj podpory. Například Francii se podařilo 18. listopadu prosadit zákon, který kožešinové farmy ukončí.

 

PODPIS PETICE – SBĚR JE JIŽ UKONČEN

12659 Aktuální počet podpisů

 

Tato petice je součástí celosvětové kampaně iniciované Aliancí za módu bez kožešin (Fur Free Alliance).

*G20 je mezinárodní ekonomické fórum zaměřující se na politiku týkající se mezinárodní finanční stability. Jejími členy jsou předsedové vlád, guvernéři centrálních bank a ministři financí z 19 různých států včetně USA a Evropské unie.